Yazar :

Kerem Mutlu, 22 Mart 2024 Cuma

6 8 0

#yazılım #java

Java Da En Çok Kullanınan Vector Sınıfının Metotları

Java'da Vector Sınfın En Çok Kullanılan Metotları ve Örnekleri

Vector Sınıfı Nedir?

Java'da Vector sınıfı, dinamik boyutlu bir diziyi temsil eder. Elemanları herhangi bir sırayla saklayabilir ve int, String veya özel nesneler gibi farklı veri türlerini barındırabilir. Vector sınıfının sıfır indisli öğesi, diğer adıyla "ilk öğe", koleksiyondaki ilk elemanı temsil eder.

En Çok Kullanılan Metotlar:

 • get(int index): Belirtilen indeksteki öğeyi döndürür.
 • set(int index, Object element): Belirtilen indeksteki öğeyi yeni bir öğeyle değiştirir.
 • add(Object element): Koleksiyonun sonuna yeni bir öğe ekler.
 • remove(int index): Belirtilen indeksteki öğeyi koleksiyondan siler.
 • isEmpty(): Koleksiyonun boş olup olmadığını kontrol eder.
 • size(): Koleksiyondaki öğelerin sayısını döndürür.
 • contains(Object element): Belirtilen öğenin koleksiyonda olup olmadığını kontrol eder.
 • clear(): Koleksiyondaki tüm öğeleri siler.

Örnekler:

Java
// Bir Vector oluşturma
Vector<String> vector = new Vector<>();

// İlk öğeye erişme
String firstElement = vector.get(0);

// İlk öğeyi değiştirme
vector.set(0, "Yeni ilk öğe");

// Koleksiyonun sonuna bir öğe ekleme
vector.add("Son öğe");

// Belirtilen indeksteki öğeyi silme
vector.remove(1);

// Koleksiyonun boş olup olmadığını kontrol etme
boolean isEmpty = vector.isEmpty();

// Koleksiyondaki öğelerin sayısını alma
int size = vector.size();

// Belirtilen öğenin koleksiyonda olup olmadığını kontrol etme
boolean containsElement = vector.contains("Öğe");

// Koleksiyondaki tüm öğeleri silme
vector.clear();

Ek Bilgiler:

 • Vector sınıfı, ArrayList sınıfına benzer. Fakat Vector senkronize bir sınıftır, yani birden fazla iş parçacığı tarafından güvenli bir şekilde kullanılabilir.
 • Vector sınıfı, ArrayList sınıfına kıyasla daha eski bir sınıftır. Günümüzde genellikle ArrayList sınıfı tercih edilmektedir.

Daha Fazla Bilgi İçin … 

    İşte Örnekler Dostlarım :) 	Vector<Integer> vector = new Vector<>();
	vector.add(1);
	vector.add(2);
	vector.add(3);
	vector.add(4);
	vector.add(5);

	// Vector'ün tüm öğelerini yazdırmak için for döngüsü
	for (int i = 0; i < vector.size(); i++) {
 	System.out.println(vector.get(i));
	}

	Vector<String> vector = new Vector<>();
	vector.add("Elma");
	vector.add("Armut");
	vector.add("Muz");
	vector.add("Çilek");

	// Vector'ün ilk öğesini yazdırmak ve koleksiyondan silmek için while döngüsü
	while (!vector.isEmpty()) {
 	String element = vector.get(0);
 	System.out.println(element);
 	vector.remove(0);
	}

	Vector<Boolean> vector = new Vector<>();
	vector.add(true);
	vector.add(false);
	vector.add(true);
	vector.add(false);

	// Vector'ün tüm öğelerini yazdırmak için forEach döngüsü
	vector.forEach(System.out::println);	Vector<Integer> vector = new Vector<>();
	for (int i = 1; i <= 10; i++) {
 	vector.add(i);
	}

	// Vector'ün ilk ve son öğelerini yazdırmak
	System.out.println("İlk öğe: " + vector.get(0));
	System.out.println("Son öğe: " + vector.get(vector.size() - 1));

	// Vector'ün tüm öğelerini toplayan bir döngü
	int sum = 0;
	for (int element : vector) {
 	sum += element;
	}
	System.out.println("Toplam: " + sum);

 

 

 

 •  

Yorumlar (0)


Adınız Ve Soyadınız

Email Adresi

Yorum Yaz

Okumak İster Misin ?