Yazar :

Fırat Karakuzu, 29 Kasım 2023 Çarşamba

14 15 1

#yazılım

Delphide Faktöriyel Hesabı

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
   //Programda kullandığımız değişkenleri tanımlıyoruz.
   i,sayi,faktoriyel:integer;
begin
   sayi := StrToInt(Edit1.Text);
   faktoriyel :=1;//Çarpmada etkisiz eleman 1'dir. 0 yaparsak sonuc 0 olur.
   if(sayi = 0) then//1.şart 0! = 1
   begin
     faktoriyel := 1;
   end
   else if (sayi <= 0) then//2.şart faktoriyelde negatif sayılar hesaplanmaz.
   begin
     ShowMessage('Negatif sayıların faktoriyeli hesaplanmaz');
   end
   else
   begin
   //Bu döngü, 1'den başlayıp sayi değişkeninin değerine kadar olan
   //tüm sayıları döngü gövdesindeki işlemi tekrarlamak için kullanır.
     for i := 1 to sayi do
       begin
       //döngü boyunca her adımda bir önceki adıma çarpılarak güncellenir.
       //Bu şekilde, faktöriyel hesaplanır.
         faktoriyel := faktoriyel * i;
       end;
   end;

    ShowMessage(IntToStr(sayi) + '! = ' + IntToStr(faktoriyel));
end

Ferhat Akkurla

:)

 

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 Çarşamba

Yorumlar (1)


Adınız Ve Soyadınız

Email Adresi

Yorum Yaz

Okumak İster Misin ?